FANDOM


Nuvola apps kcmpartitions יש להשלים ערך זה
ערך זה עשוי להיראות מלא ומפורט, אך הוא אינו שלם, ועדיין חסר בו תוכן מהותי. הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. ראו פירוט בדף השיחה.

(יש צורך גם לתקן את העימוד של ערך זה)

פסקל היא שפת תכנות ישנה שנוצרה בראשית שנות התשעים.

פסקל היא שפת תכנות שאי אפשר להתעסק איתה בקטע של גרפיקה,(לשים תמונות וכדו') והיא לא מומלצת כ"כ לשימוש, אבל מי שלומד פסקל היא קל לעבור לשפות אחרות (כי יש בה הרבה דברים שיש בהרבה שפות וזו שפה ואם מכירים את פסקל אז מכירים הרבה מושגים לדוגמה: הצהרת משתנים, פונקציות ופרוצדרות).


צעד ראשון בשפה: עריכה

בכדי שיהיה מוצג על המסך: "hello world"

יש לכתוב:

PROGRAM hello(input,output);
begin
 WRITELN('hello world');
end.


הסבר

hello מסמל את שם התוכנה.

(input,output) אומר שלתוכנה יהיה קלט (input) ופלט (output) (אני הייתי ממליץ לכם לכתוב את זה תמיד).

begin אומר שהתוכנה מתחילה.

writeln אומר לתוכנה שתכתוב את מה שכתוב בסוגריים.

hello world הוא מה שאנו רוצים שהתוכנה תדפיס לנו על המסך, אבל בכדי שהתוכנה תבין שמה שכתבנו לה הוא מילים ולא משתנה צריך לשים את המיליים בתוך גירשיים.

את הסימן נקודה-פסיק (;) צריך לכתוב אחרי כל פקודה.

.end אומר שהתוכנה נגמרה.

אסור לשכוח לכתוב את הנקודה, כי אחרי begin ו-end של התוכנה עצמה יש נקודה, אבל בתנאי ודברים אחרים בתוכנה אין נקודה.

משפטי תנאי עריכה

אם אתם רוצים ליצור תנאי בתוכנה שלכם עליכם להשתמש בפקודות IF, THEN ולפעמים גם ELSE.

נסביר:

לדוגמא אתם רוצים לעשות תנאי שיגיד:

    אם המספר זוגי 
                 
    אז יודפס במסך: "זוגי"


כותבים את זה כך:

 IF num DIV 2 = 0 THEN
 
 WRITELN('זוגי')

הסבר

IF פירושו בשפת פסקל הוא אם

NUM DIV 2 = 0

חישוב זה מיועד לבדוק אם המס' הוא זוגי וכדי לבדוק אם מס' הוא זוגי צריך לחלק אותו לשתים ולבדוק אם השארית שווה ל-0.

ואיך כותבים את זה בשפת פסקל?

NUM זה המשתנה שלנו
DIV זו פעולות חשבון מוזרה במקצת (כמו שיש חיבור,חיסור, כפל וחילוק)
בכדי להסביר פעולה חשבונית זו יש להציג דוגמה:
X DIV Y = השארית של החילוק X ב-Y

אז 11 div 3=2.