FANDOM


זוהי קטגוריה שנועדה לתכנות. כל שפת תכנות שאתם יודעים עליה או יודעים בה משהו אפשר להוסיף לכאן.

יש תבנית ניווט שיש בה כל מיני שפות תכנות: {{שפות תכנות}}. אם יש דף כלשהו על שפת תכנות, נא להוסיף לו בתחתית את התבנית {{שפות תכנות}}.

אם יש שפת תכנות שאתם כותבים עליה ואתם רואים שהיא לא מופיעה בתבנית, אנא הוסיפו אותה.

All items (3)