FANDOM


כאן נמצאים כל הערכים בעבודה. נמצאים פה רק ערכים שלמים ולא פסקאות.

אם אתה יוצר ערך ואתה לא רוצה שהוא ייהרס לך, אנא הוסף לו את התבנית {{בעבודה}}. אם אתה באמצע עריכת פסקה ואתה לא רוצה שהיא תיהרס לך, הוסף לה את הת התבנית {{פסקה בעבודה}}. הפסקה לא תיכלל בקטגוריה הזו, ואין שום קטגוריה לפסקאות בעבודה (מובן שאפשר להוסיף).

All items (3)