FANDOM


כאן נמצאת רשימה של סיומות המדינה.

כל דף של סיומת מדינה צריך לקיים כמה כללים:

  • בתחתיתו יש את התבנית {{סיומות מדינה}}
  • שם הדף מורכב מהמילים סיומות מדינה, אחר כך לוכסן כזה: / (נמצא על Q), ואז את הסיומת בלי נקודה, כגון סיומות מדינה/il
  • לכל דף כזה יהיו שתי הפניות:
    1. דף ששמו הוא סיומת מדינה, כגון il
    2. דף ששמו הוא נקודה ואז סיומת המדינה, כגון ‎.il
  • הדף יהיה בקטגוריה הזאת, כך שמפתח המיון שלו הוא סיומת המדינה בלי נקודה

All items (1)