FANDOM


Αυτός ο οδηγός για αρχάριους παρέχει βασικές πληροφορίες για την επεξεργασία άρθρων της Computers Wiki. Για κάθε είδους πειραματισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα του SandBox.

Επεξεργασία σελίδωνEdit

Η επεξεργασία άρθρων είναι η σημαντικότερη λειτουργία στo Computers Wiki. Με εξαίρεση ελάχιστες σελίδες που είναι "κλειδωμένες", κάθε σελίδα διαθέτει στο επάνω μέρος της την επιλογή επεξεργασία. Ο σύνδεσμος αυτός σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας.

ΠροεπισκόπησηEdit

Μία ακόμα σημαντική λειτουργία είναι αυτή της προεπισκόπησης. Δοκιμάστε να επεξεργαστείτε το SandBox και στη συνέχεια επιλέξτε την προεπισκόπηση (δίπλα από την "Αποθήκευση της σελίδας"). Αυτή σας επιτρέπει να δείτε την διαμορφωμένη σελίδα, χωρίς ωστόσο να έχει ήδη αποθηκευτεί το περιεχόμενο. Επειδή είναι σύνηθες και φυσιολογικό να γίνονται συντακτικά ή άλλα λάθη, με την προεπισκόπηση μπορείτε να ελέγξετε άμεσα τις τροποποιήσεις σας. Επιπλέον με αυτό τον τρόπο μπορείτε να δοκιμάζετε διαφορετικούς τρόπους μορφοποίησης μιας σελίδας πριν τελικά οριστικοποιήσετε την μορφή στην οποία θα την αποθηκεύσετε και η οποία θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες.

ΣύνοψηEdit

Πριν την Αποθήκευση της σελίδας, είναι καλή πρακτική να γράφετε μία σύνοψη της επεξεργασίας σας, στο πλαίσιο Σύνοψη (πάνω από την επιλογή της αποθήκευσης). Αυτό θα βοηθήσει και τους άλλους χρήστες να καταλάβουν με μια ματιά τι αλλαγές κάνατε, αλλά και εσάς τους ίδιους να θυμηθείτε τι κάνατε σε ένα άρθρο και πότε. Η σύνοψη που γράφεται μπορεί να είναι αναφορά σε διόρθωση ορθογραφικού λάθους, προσθήκη μιας κατηγορίας ή εικόνας κ.ο.κ.

Διαμόρφωση κειμένουEdit

Η διαμόρφωση του περιεχομένου ενός άρθρου γίνεται με τη βοήθεια μιας ειδικής "σύνταξης" (wiki markup) που δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις HTML.

ΣύνταξηEdit

Η συγγραφή ενός άρθρου διαφέρει ελαφρά από την χρήση ενός τυπικού επεξεργαστή κειμένου. Η διαμόρφωσή του επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ορισμένων συντακτικών κανόνων.

Διαμόρφωση γραμματοσειράς & κειμένουEdit

Έντονη και πλάγια γραφήEdit

Η πιο συνηθισμένη διαμόρφωση αφορά στη χρήση έντονου ή πλάγιου κειμένου. Αυτό επιτυγχάνεται με ενσωματώνοντας το κείμενο μέσα σε αποστρόφους ('):

 • ''πλάγια'' εμφανίζεται ως πλάγια. (2 απόστροφοι στην αρχή και το τέλος)
 • '''έντονα''' εμφανίζεται ως έντονα. (3 απόστροφοι στην αρχή και το τέλος)
 • '''''πλάγια έντονα''''' εμφανίζεται ως πλάγια έντονα. (5 απόστροφοι στην αρχή και το τέλος)

Σημείωση: Ένα άρθρο, συνιστάται να ξεκινά με τον τίτλο του θέματος σε έντονη γραφή στην πρώτη ή μέσα στις πρώτες γραμμές. Μία άλλη σύμβαση που προτείνεται, είναι η χρήση πλάγιας γραφής για τίτλους βιβλίων, ταινιών ή επιστημονικών όρων.

Δημιουργία αριστερής εσοχήςEdit

Η τοποθέτηση του συμβόλου "άνω-κάτω τελεία" ( : ) στην αρχή μιας γραμμής, αυτόματα μετακινεί το κείμενο προς τα αριστερά κατά μία θέση. Η λειτουργία της "άνω-κάτω τελείας" είναι αντίστοιχη με αυτή του πλήκτρου "tab" στους κειμενογράφους και μπορεί να γραφτεί περισσότερες από μία φορές συνεχόμενα δηλ. ":" ή "::" ή ":::" κ.ο.κ. Για να λειτουργήσει η μορφοποίηση αυτή, δεν πρέπει να προηγείται κανένας άλλος χαρακτήρας πριν από την "άνω-κάτω τελεία" καθώς αναιρείται η λειτουργία του συμβόλου:

Αριστερή εσοχή μίας θέσης
Αριστερή εσοχή δύο θέσεων
Αριστερή εσοχή τριών θέσεων

Ενότητες και ΥποενότητεςEdit

Η χρήση ενοτήτων και υποενοτήτων βοηθά στην καλύτερη οργάνωση και ανάγνωση ενός άρθρου, διευκολύνοντας παράλληλα την περαιτέρω επεξεργασία του από άλλους χρήστες. Μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστές ενότητες με χρήση του συμβόλου "=".

Μία νέα ενότητα δημιουργείται ως εξής:

 • ==Ενότητα== (2 σύμβολα "=" στην αρχή και το τέλος)
 • ===Υποενότητα=== (3 σύμβολα "=" στην αρχή και το τέλος)
 • ====Υπο-υποενότητα==== (4 σύμβολα "=" στην αρχή και το τέλος)

Αν ένα άρθρο έχει τουλάχιστον 4 ενότητες, τότε δημιουργείται αυτόματα ένας πίνακας περιεχομένων. Μπορείτε να το δοκιμάσετε στο SandBox.

Κατάλογοι και αρίθμησηEdit

ΚατάλογοιEdit

Μπορείτε να δημιουργείτε καταλόγους με την προσθήκη ενός αστερίσκου * στην αρχή κάθε νέας γραμμής κειμένου.

Παράδειγμα:

*Πρώτο στοιχείο
*Δεύτερο στοιχείο
**Υποενότητα σε κατάλογο
*Τρίτο στοιχείο

Ο παραπάνω κώδικας εμφανίζεται ως:

 • Πρώτο στοιχείο
 • Δεύτερο στοιχείο
  • Υποενότητα σε κατάλογο
 • Τρίτο στοιχείο
ΑρίθμησηEdit

Εαν είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας αριθμημένος κατάλογος, τότε αντί του αστερίσκου χρησιμοποιείται το σύμβολο #.

Παράδειγμα:

#Πρώτο στοιχείο
#Δεύτερο στοιχείο
##Υποενότητα σε κατάλογο
#Τρίτο στοιχείο

Ο παραπάνω κώδικας εμφανίζεται ως:

 1. Πρώτο στοιχείο
 2. Δεύτερο στοιχείο
  1. Υποενότητα σε κατάλογο
 3. Τρίτο στοιχείο

ΣύνδεσμοιEdit

Οι σύνδεσμοι διαδραματίζουν γενικά σημαντικό ρόλο. Εσωτερικοί λέγονται εκείνοι οι σύνδεσμοι σε άρθρα ή σελίδες που ανήκουν στο Computers Wiki.

Πότε δημιουργούνταιEdit

Μπορείτε να δείτε ήδη υπάρχοντα άρθρα και να τα συμβουλευτείτε ως παράδειγμα. Δεν υπάρχει ένας κανόνας για το αν μία αναφορά θα πρέπει να γίνει σύνδεσμος, ωστόσο θα πρέπει να εκτιμάται κάθε φορά αν ο σύνδεσμος αυτός θα προσέφερε περισσότερο στην κατανόηση του άρθρου ή αν γενικά θα ήταν χρήσιμος στον αναγνώστη. Ένα άρθρο χωρίς ή με ελάχιστους εσωτερικούς συνδέσμους δεν αποτελεί πρότυπο, αλλά και η υπερβολική χρήση τους πολλές φορές δεν συνεισφέρει θετικά.

Πώς δημιουργούνταιEdit

Αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο σε μία άλλη σελίδα ή άρθρο, αρκεί να ενσωματώσετε τον τίτλο της συγκεκριμένης σελίδας ανάμεσα σε δύο αγκύλες:

[[Βικιπαίδεια]]

Για να δημιουργηθεί ο σωστός σύνδεσμος θα πρέπει ο τίτλος ανάμεσα στις αγκύλες να είναι ακριβώς ίδιος με τον τίτλο της σελίδας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη κλίση του τίτλου της σελίδας ή γενικά να χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό όρο, μπορείτε να προσθέσετε το διαχωριστικό σύμβολο "|", χωρίζοντας τον πραγματικό τίτλο της σελίδας με τον δικό σας εναλλακτικό όρο.

Για παράδειγμα, αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο στην σελίδα SandBox αλλά ο σύνδεσμος να γράφει απλά "Πρόχειρο", τότε γράφετε:

[[SandBox|Πρόχειρο]]

το οποίο εμφανίζεται ως:

Πρόχειρο

και συνδέει με τη σελίδα του SandBox.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Edit

Αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο σε κάποια ιστοσελίδα, συνιστάται να δημιουργήσετε πρώτα μία ενότητα με ένα κατάλληλο τίτλο, π.χ "Εξωτερικοί σύνδεσμοι", που θα αποτελεί και την τελευταία ενότητα του άρθρου. Κάτω από αυτή την ενότητα μπορείτε στη συνέχεια να προσθέσετε έναν ή περισσότερους συνδέσμους.

Οι σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες μπορούν να φαίνονται με διάφορες μορφές, π.χ γράφοντας απλώς την διεύθυνση της ιστοσελίδας:

http://www.google.com/

θα εμφανιστεί το ίδιο κείμενο ως σύνδεσμος στην ιστοσελίδα.

Πολλές φορές είναι προτιμότερο να υπάρχει αντί της διεύθυνσης της ιστοσελίδας, ένα επεξηγηματικό κείμενο που περιγράφει το περιεχόμενό της, π.χ Μηχανή αναζήτησης Google. Ο κώδικας για αυτή την μορφή είναι:

[http://www.google.com/ Μηχανή αναζήτησης Google]

δηλαδή μέσα σε μονές αγκύλες, εισάγετε την διεύθυνση της ιστοσελίδας και μετά από ένα κενό διάστημα τον τίτλο που θέλετε να αναγράφετε.

Όταν εισάγετε έναν εξωτερικό σύνδεσμο, είναι καλή πρακτική να χρησιμοποιείται η μορφή:

==Εξωτερικοί σύνδεσμοι==
*[http://www.google.com/ Μηχανή αναζήτησης Google]

Παρατήρηση: Οι διευθύνσεις των ιστοσελίδων πρέπει να αναγράφονται πλήρως, συμπεριλαμβάνοντας δηλαδή και το αρχικό πρόθεμα "http://".

ΚατηγορίεςEdit

Μία πολύ σημαντική λειτουργία είναι επιπλέον η κατηγοριοποίηση ενός άρθρου. Για το σκοπό αυτό γράφετε (συνήθως στο τέλος του άρθρου) [[Κατηγορία:]], προσθέτοντας τον τίτλο της κατηγορίας μετά την άνω και κάτω τελεία (":"). Με αυτό τον τρόπο, στο τέλος της σελίδας του άρθρου, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο με την κατηγορία στην οποία ανήκει το άρθρο. Οι σύνδεσμοι των κατηγοριών μπορούν στη συνέχεια να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας όπως κάθε άρθρο. Μπορείτε να καταχωρείτε ένα άρθρο σε περισσότερες από μία σχετικές κατηγορίες.

Αν για κάποιο λόγο θέλετε να δημιουργήσετε έναν εσωτερικό σύνδεσμο σε μία κατηγορία (όπως ακριβώς ένα σύνδεσμο σε άρθρο), τότε πρέπει να προσθέσετε μία άνω και κάτω τελεία πριν τη λέξη "Κατηγορία", ως εξής:

[[:Κατηγορία:Μουσική]]


Ένας εύκολος τρόπος να αποφασίσετε σε ποιά κατηγορία πρέπει να εντάξετε ένα άρθρο, είναι να δείτε άλλα άρθρα παρόμοιας θεματολογίας και να ελέγξετε τις δικές τους κατηγορίες.

Ένα σύνηθες συστατικό των άρθρων στo Computer Wiki είναι και η χρήση εξωτερικών συνδέσμων, δηλαδή συνδέσμων που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες ανεξάρτητες του Computers Wiki.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.